Hem » Workshops

Workshops

Workshops

– Kreativitet och samarbete

Med enkla och lustfyllda övningar får ni träna på att ta er första idé (som ofta är den bästa), släppa på censuren och upptäcka hur lätt det är att få full tillgång till sin fantasi.

Ni får se möjligheterna i att misslyckas, hur roligt det faktiskt kan vara att vässa lyssnande och samarbete. En aktivitet som ger lust, motivation och känslan av att allt är möjligt!

Tidsåtgång: 3 tim, men kan anpassas till heldag eller flera dagar om det önskas  


– Kroppsspråk och kommunikation

“Communication is key” och här sätter vi det bokstavligt talat i rampljuset. I denna workshop får ni bland annat pröva att gå in i olika roller som har ”låg” respektive ”hög” status och laborerar med detta. Med vägledning breddas era perspektiv och ni får en avväpnande och rolig workshop.

Tid: 3 tim, men kan anpassas till heldag eller flera dagar om det önskas  


– Svåra samtal

Deltagarna får öva sig på att ta sig an svårare och känsligare samtal som kan uppstå på en arbetsplats. Vi lägger fram olika scenarios som exempelvis tystnadskultur, lönesamtal, eller arbetsmiljö. Instruktören guidar längst vägen och kommer med konstruktiva lösningar och förslag.

Tid: minst 4 tim, men kan anpassas till heldag eller flera dagar med en workshop i kombination.


– Tala inför folk

Erövra modet och lusten att tala inför folk. Få alla att lyssna uppmärksamt. Med hjälp av improvisationsteater och storytelling tränar vi på att tala inför andra. Många tycker att det kan vara obehagligt att ha publik, men kursen hjälper dig att komma över detta. 

Tidsåtgång: Heldag eller flera dagar om det önskas

Veckans lunch

Kommande Evenemang